AKKE-rahoitusta tarjolla organisaatioille ja yhdistyksille kestävän kasvun tukemiseen

Published by kari@k-systems.fi on

Päijät-Hämeen liitto on avannut alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitetun rahoitushaun.

Tukea voivat hakea ja saada julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset toimijat, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt, urheiluseurat ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot.

Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan on myös itse osallistuttava rahoitukseen omarahoitusosuudella. Hankkeessa voi olla myös muuta osarahoitusta, esimerkiksi kunta- tai yritysrahoitusta.

Maakunnan liitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

AKKE-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät Päijät-Hämeen maakuntastrategian toimeenpanoa ja Suomen hallituksen aluekehittämispäätöksen toteutumista.

Määräraha voidaan myöntää kehitys- ja selvityshankkeisiin, jotka

  • tukevat alueen vahvuuksia ja erikoistumista,
  • edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä,
  • edistävät osaamista ja innovaatioihin perustuvia kokeiluja ja pilotointeja,
  • vahvistavat kasvua ja kansainvälistymistä,
  • tukevat hakemuslomakkeessa ilmeneviä seurantatietojen tavoitteita,
  • ovat säädösten ja ohjeiden mukaisia.

Hakemus tulee kohdentaa yhteen seuraavista AKKE-määrärahoista:

  1. Päijät-Hämeen maakuntastrategian toimeenpanon edistäminen
  2. Innovatiivisten ja kokeilevien toimien edistäminen
  3. Valtion ja Päijät-Hämeen aluekehittämiskeskustelussa sovittujen teemojen edistäminen: osaavan työvoiman saatavuus ja alueellinen liikkuvuus, vihreän siirtymän edelläkävijyys, syrjäytyneisyyden korjaaminen.

Kohdan 3 rahoitushakemukset pyydetään toimittamaan Päijät-Hämeen liitolle viimeistään 16.5.2022 osoitteella toimisto(a)paijat-hame.fi.

Kohdissa on 1 ja 2 on jatkuva haku ja rahoitusta myönnetään vuoden 2022 aikana.

Linkki rahoitushaun ohjeisiin ja hakulomakkeisiin

Lisätietoja

Juha Hertsi kehittämisjohtaja va.
Päijät-Hämeen liitto
044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

 

Categories: HITYleinen