Heinola-lisän haku käynnistynee kesäkuussa

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan elinvoimapalvelut kysyi toukokuun alussa verkkokyselyllä Heinolan yrityksiltä ja yrittäjiltä miten tälle vuodelle luvattua Heinola-lisää tulisi kohdentaa. Yrittäjiltä kysyttiin myös uusia ideoita ja kehitysehdotuksia tukitoiminnoiksi.

Yrittäjien mukaan Valtiokonttorin jakama kustannustuki ei ole helpottanut tasapuolisesti kaikkia ongelmissa olevia yrityksiä ja yrittäjiä. Katveeseen jääneet yritykset eivät ole saaneet tukea toiminnan kuluihin kuten esimerkiksi vuokriin ja palkkakuluihin. Heinolan kaupungin kiinteistössä toimivat yritykset saivat usean kuukauden vuokrahyvityksen. Yksityisissä tiloissa toimineet yritykset eivät saaneet vuokrahelpotusta, mikä on kurittanut varsinkin pienten yritysten taloutta ankarasti.

Valtion tarjoamien sulkukorvauksien osalta omarahoitusosuus on 30 prosenttia, joka rasittaa sulkutuen saajia, koska osalla yrityksistä liiketoimintaa ei ole kerta kaikkiaan ollut sulkuaikana.
Mikroyrittäjien toiminnan tukemiseen kyselyssä esitettiin mm. yhden kuukauden kustannusten korvausta kaupungin taholta.

Businessheinola.fi-palvelussa toteutetussa verkkokyselyssä nostettiin esiin myös paikallisen yhteistyön lisäämistä ja konkreettisia toimintaehdotuksia kuten yhteistä näkymistä kadulla, markkinointia ja teemapäiviä.

Heinolan elinvoimalautakunta käsittelee saatuja ehdotuksia ja päättää Heinola-lisän tukiehdoista 26.5. pidettävässä kokouksessa. Kokouksessa arvioidaan yrittäjien ehdotusten lisäksi osallistumista palkkakuluihin, pienyrittäjien tukiin ja valtion avustusten katvealueiden tukemista.

Heinola-lisä tulee haettavaksi arviolta kesäkuun puolivälin jälkeen, mikäli tuen jakamisesta ei tehdä valituksia. Heinolan elinvoima jakoi myös viime vuonna ylimääräistä Heinola-lisää paikallisille yrityksille koronapandemian vuoksi.

Lisätietoja
Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä
044 769 4141
heikki(a)makila@heinola.fi

Aiheesta aikaisemmin julkaistu

Koronapandemia vaatii turnauskestävyyttä – ehdota tuki-ideaa

 

Categories: Yleinen