Heinolan elinvoima avustaa uuden kustannustuen haussa

Published by kari@k-systems.fi on

Maanantaina 21.12.2020 käynnistyi Valtiokonttorin jakaman kustannustuen toinen hakukierros ja se jatkuu 26.2.2021 saakka. Nyt jaettavaan kustannustukeen on varattu valtion kukkarosta 550 miljoonaa euroa.

Yritykset voivat saada tilanteestaan riippuen 2 000–500 000 euroa tukea. Summa maksetaan kerralla, ja yrityksen pitää maksaa tuesta vero.

Heinolan elinvoima auttaa
Kustannustuen ensimmäisellä kierroksella käytännöksi tulleen toimintatavan mukaan Heinolan elinvoima auttaa tehostetulla rahoitusneuvonnalla Heinolan yrityksiä kustannustuen haussa.

Heinolan elinvoimapalvelut on varautunut yhdessä hakuprosesseihin erikoistuneen FCG:n asiantuntijoiden kanssa avustamaan hakukriteerien selvityksessä ja itse haun tekemisessä Valtiokonttorin verkkopalvelussa. Elinkeinopäällikkö Timo Kaattari kehottaa yrityksiä ottamaan yhteyttä elinvoimapalveluihin.

Tuen saamisen ehtona liikevaihdon pudotus
Kustannustuki on tarkoitettu kaikille yrityksille, joiden liikevaihto on koronan vuoksi laskenut vähintään 30 prosenttia. Yritykselle aikaisemmin myönnetyillä tuilla tai avustuksilla ei ole vaikutusta kustannustuen määräytymiseen vaikuttaviin yrityksen liikevaihtotietoihin. Kustannustukea määritettäessä sekä tukikauden että vertailukauden liikevaihtotiedot todetaan lähtökohtaisesti yrityksen Verohallinnolle antamien arvonlisäveroilmoitusten perusteella.

Valtioneuvosto antoi 18.12.2020 asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, on sen perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia.
Asetuksessa ovat ne toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia kesä-lokakuussa 2020 verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Myös yrityksen oman liikevaihdon laskua tarkastellaan samojen ajanjaksojen perusteella.
Lista toimialoista tarkentaa tuen kohdentumista koronasta kärsineille yrityksille. Näin voidaan paremmin huomioida mahdolliset muut syyt yrityksen liiketoiminnan laskemiseen. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan kausivaihtelu tai liikevaihdon lasku muista kuin koronaepidemiasta johtuvista syistä.

Lista toimialoista löytyy linkistä:  Lista toimialoista.

Lue lisää Kustannustuen hakemisesta: Tietoa kustannustuen hausta businessheinola.fi -palvelussa.

Kustannustuen ohjesivut Valtiokonttorin verkkosivuilla.

Ota yhteyttä!
Elinkeinopäällikkö Timo Kaattari
050 576 8600
timo.kaattari@heinola.fi

 

Categories: Yleinen