Heinolan ilmastotiekartta on kestävän kehityksen ytimessä

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupungin vuoden 2021 syksyllä käynnistämän ilmastotiekartan valmistelu osoittaa tietä hiilineutraaliin vihreään Heinolaan. Hankejohtaja Heikki Mäkilän mukaan isona tavoitteena hankkeessa on laatia konkreettinen, Heinolan vihreää imagoa ja elinkeinoelämää edistävä suunnitelma, jolla Suomen kansalliset ja EU:n ilmastotavoitteet saavutetaan.

– Emme ole valmistelemassa kieltoja ja rajoituksia, vaan haluamme auttaa heinolalaisia yrityksiä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kiellot ja rajoitukset ympäristönsuojeluun tulevat Euroopan unionilta ja valtiovallalta, niihin on varauduttava hyvissä ajoin, kertoo Mäkilä.

Tukien ehtona ympäristönsuojelutavoitteiden täyttäminen

– Ympäristönsuojelutavoitteet ja hiilijalanjälki ovat esillä lähes kaikissa valtion ja EU:n tuella tulevaisuudessa toteutettavissa hankkeissa.
– Pyrimme kannustamaan yrityksiä uudenlaiseen kokonaisvaltaiseen ajatteluun, sillä paikallisilla yrityksillä on vahvaa osaamista kiertotaloudessa niin suurteollisuuden parissa kuin PK-yritystasolla. Heinolan kärkiyritykset ovat kansainvälisellä huipputasolla eri materiaalien kierrätyksessä, kierrätysteknologian suunnittelussa ja toteuttamisessa kuin myös puunjalostusteollisuudessa, tietää Heikki Mäkilä.

Tiekarttahanketta kootaan yhdessä yritysten ja kaupunkilaisten kanssa. Ilmastotiekartan kuvaamisessa tunnistetaan, dokumentoidaan ja käynnistetään sellaisia toimintakokonaisuuksia, joilla voi vähentää päästöjä ja samalla luoda mahdollisuuksia yrityksille.

– Ilmastotiekartan tekemisessä tarvitaan kaikkien osallisten, kaupungin, yritysten ja kuntalaisten yhteinen näkemys siitä, mitä Heinolassa tulee tehdä tulevina vuosina kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Siitä rakennetaan yhteinen kehityspolku, jota kaikki osalliset ovat valmiina kulkemaan, analysoi hankejohtaja Heikki Mäkilä.

Kuntapäättäjät mukaan

Heinolan kaupunki tulee organisaationa olemaan keskeisessä asemassa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Heinolan ja Päijät-Hämeen kiertotalous on Heinolan kärkiteema, kun kaupunki päivittää tänä vuonna strategiaansa.

– Kestävä kehitys tulee näkyä kaikilla tasoilla kaupungin toiminnassa. Tämä koskee myös kuntapäättäjien toimintaa. Meillä pitää olla tavoitteena seutukaupunkien ykkössija bio- ja kiertotalouden yritystoiminnassa.

– Kokonaisuus rakentuu pienistä kokonaisuuksista. Kynnys osallistumiselle kehitystyöhön pitää olla riittävän matala, jotta Pk-yritykset pääsevät näyttämään osaamistaan. Yhteinen ilmastotiekartta mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön, jota Heinolan kaupunki voi verkostonsa avulla vauhdittaa, lupaa hankejohtaja Heikki Mäkilä.

Categories: HITYleinen