Jätekuljetuksia tarjotaan myös pienyrityksille – verkkoseminaari 23.3.

Published by kari@k-systems.fi on

Kesällä 2021 voimaan astuneen uuden jätelain myötä jätteiden lajittelua ja keräystä tulee laajentaa. Pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee järjestää kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on 5 asuinhuoneistoa tai enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että jätealalla yritysten liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät. Jätteitä tullaan lajittelemaan, kuljettamaan ja kierrättämään entistä enemmän Heinolan ja Päijät-Hämeen alueella.

Nämä erillisinä kerättävät jätelajien kuljetukset siirtyvät keskitetysti kuntien järjestämiksi heinäkuusta 2023 alkaen ja kuljetukset tullaan kilpailuttamaan. Tarjouskilpailutuksen hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö, joka Heinolan alueella on Salpakierto Oy. Biojätteen kerääminen laajenee myöhemmin kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa.

Myös pienemmät kuljetusyritykset pääsevät mukaan

Liiketoimintamahdollisuuksien lisääntyessä tavoitteena on tarjota uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös pienemmille kuljetusyrityksille.

Salpakierto Oy käynnisti syyskuussa 2021 jätekuljetusten hankintoja koskevan markkinavuoropuhelun, jonka tavoitteena on ollut kartoittaa markkinoita ja edistää avointa vuorovaikutusta kuljetusyrittäjän ja hankinnan tekijän, Salpakierto Oy:n, välillä. Vuoropuhelun avulla on etsitty hyviä käytäntöjä tulevan hankinnan suunnitteluun ja kilpailutusprosessiin.

– Kilpailutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota urakka-alueiden jakamiseen siten, että kaiken kokoisilla kuljetusyrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun ja laajentaa toimintaansa jätehuollon kuljetuksiin, kertoo kehityspäällikkö Kimmo Rinne Salpakierto Oy:stä.

Verkkoseminaari 23.3. klo 14.20-16.30

Salpakierto Oy kutsuu jätekuljetuksista kiinnostuneita yrityksiä ja yhteenliittymiä mukaan keskiviikkona 23.3. kello 14.30-16.30 pidettävään verkkoseminaariin. Tilaisuudessa esitellään ja läpikäydään Salpakierron toimialueen jätteenkuljetusten urakkaohjelma ja kilpailutusmateriaalit.

– Toivomme eri kokoisia yrityksiä hoitamaan toimialueemme jätekuljetuksia. Vuoropuhelua on käyty matkan varrella yritysten kanssa myös kahden kesken. Jätekuljetusten kilpailutukset ovat käynnistymässä huhtikuusta alkaen porrastetusti, tarkentaa kehityspäällikkö Kimmo Rinne.

Tutustu seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.

Lisätietoja
Kehityspäällikkö Kimmo Rinne
Salpakierto Oy
Puhelin 040 195 9971

 

Categories: HITYleinen