Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen – Heinola voisi hyödyntää seminaarin rakennuksia

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen pitää kaupungin saamaa positiivista palautetta seminaarin alueen tulevaisuuden käytön ideoinnista kannustavana asiana. Heinolan kaupungilla on mahdollisuus hyödyntää Heinolan vanhan seminaarin rakennuksia, mikäli rakennuksille löytyy todella ulkopuolinen ostaja, joka on valmis kunnostamaan ne uuteen käyttötarkoitukseen.

Jari Parkkosen mukaan Heinolan täytyy käynnistää pian kokonaisvaltainen kiinteistökannan tarkastelu, sillä painetta päätöksenteolle tuo nyt myös syntynyt sote-ratkaisu.

– Eduskunnan kesäkuussa sorvaama päätös uusien hyvinvointialueiden toteuttamisesta käynnistää kunnissa pohdinnan: mitä tehdä kuntien omistamille sote-rakennuksille, kun palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Elokuussa käynnistyvä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutyö tulee tarjoamaan haasteita maakunnan kunnille, ennakoi Parkkonen.

– Hyvinvointialueen toiminnot tarvitsevat tiloja ja se vuokraa osan rakennuksista, mutta ei varmuudella kaikkia. Esimerkiksi monet Suomen kunnat ovat pitkäjänteisesti myyneet sote-kiinteistöjään. Heinolassa olemme odottaneet hyvinvointialuepäätöstä, joka myös vaikuttaa kaupungin omien palveluiden vaatimien kiinteistöjen tarvearvioon, jatkaa kaupunginjohtaja Jari Parkkonen.

Kaupungintalon kohtalo avoin

Heinolan kaupungintalo esimerkiksi voitaisiin muuttaa myös muuhun toimintaan, esimerkiksi palveluasumiseen soveltuvaksi, jos rakennuksille saadaan ostaja ja uudistukselle ulkopuolinen maksaja.

– Kaupungintalon toimintoja voidaan tässä vaihtoehdossa sijoittaa uusiin tiloihin muuttuvien tarpeiden mukaan. Seminaarin vanhat rakennukset voisivat olla yksi vaihtoehto, myöntää kaupunginjohtaja.

– Heinolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt toimenpide-ehdotuksen, jossa kaupunki lupautui toimimaan aktiivisesti seminaarin alueen säilyttämiseksi. Yhtenä ehdotuksena kunnostushankeen käynnistämiselle kirjattiin kaupungille mm. ankkuritoimijan rooli. Ehtona sille on kuitenkin, että kiinteistölle saadaan ostaja. Myös suojelutoimien rajoitukset ja uudistusten kokonaiskustannukset kunnostamisessa tulee silloin olla tarkasti selvillä, toteaa kaupunginjohtaja Jari Parkkonen.

Kirjasto haastava hanke

Heinolan kaupungin kirjastolla on kaupunginjohtajan mukaan nyt hyvä paikka, mutta kirjaston tilojen kunnostus on kaupungista riippumattomista syistä pitkittynyt. Kirjaston tilat sijoittuvat nyt osaksi liikekiinteistöjä ja asuntoja, mikä vaikuttaa remontin suunnitteluun, toteutukseen ja tietysti kustannuksiin. Kaupunki on osakkaana monen muun toimijan kanssa kiinteistöstöyhtiössä, jossa päätökset tulee tehdä. Ensisijaisesti tavoite on remontoida ao. kiinteistö kirjaston käyttöön, mutta jos tätä ei voida pian turvata, kaupunginhallituksen linjauksen mukaan kiinteistöstä voidaan myös luopua. Paikka voisi tarjota kiinteistösijoittajalle monipuolisia kehittämismahdollisuuksia, mikäli halukkaita ilmaantuu, kaupunki vakavasti myös kuuntelee.

Vanhojen kiinteistöjen myyntiä jatketaan

Heinolan kaupunginjohtaja odottaa kaupungin vanhojen kiinteistöjen myynnin jatkuvan. Kylpylän rakennukset, vesitorni ja Heinäsaari on jo myyty huutokaupassa, kohteiden kauppa- ja esisopimukset ovat tarkoitus vahvistaa elokuun aikana kaupunginhallituksessa.

Syksyllä pitäisi käynnistyä mm. vanhan paloaseman rakennuksen myynti. Parkkonen odottaa keväällä saaduille hyville myyntikokemuksille jatkoa ja uusia investoreita kaupunkiin.

Kaupunki voi olla aktiivinen toimija, vaikka se ei itse omistaisi myytäviä rakennuksia.

– Nordean talon kunnostus ja uusiokäyttö on hyvä esimerkki kaikkia osapuolia hyödyttävästä yhteistyöstä. Investori kunnosti torin laidan arvokiinteistön ja kaupunki sai hyvät toimitilat työllisyyspalveluille, etätyölle, kokouspalveluille, museon henkilöstölle ja elinkeinopalveluille, jonne asiakkaiden on helppo astua torilta sisään, kiittelee kaupunginjohtaja Jari Parkkonen.

Lue lisää…

Vanhat rakennukset investoreille – palveluja kaupunkilaisille

Seminaarin alueen rakennukset pelastettavissa

 

Categories: Yleinen