Kustannustuen ja sulkemiskorvauksen haut aukeavat 27.4. ja 12.5.

Published by kari@k-systems.fi on

Valtiokonttori avaa kustannustuen kolmannen vaiheen haun verkossa 27.4.2021. Uusi sulkemistuki avautuu haettavaksi puolestaan12.5.2021. Sulkemistukea voivat hakea mikro- ja pienyritykset, joiden asiakastilat on suljettu lain tai viranomaisen määräyksestä. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia koronaepidemian vuoksi ajalla 1.11.2020-28.2.2021. Kolmannelle hakukierrokselle ja sulkemiskorvaukseen on varattu rahaa valtion budjettiin yhteensä 356 miljoonaa euroa.

Heinola avustaa haussa – Heinola lisää tulossa
Heinolan elinvoimapalvelut on valmistautunut avustamaan heinolalaisia yrityksiä sekä kustannustuen ja sulkemiskorvauksen haussa.

Heinolan kaupunki tukee myös taloudellisesti heinolalaisia yrityksiä antamalla vuokrahelpotuksia kaupungin kiinteistöissä toimiville yrityksille. Lisäksi erityistä Heinola-lisää suunnataan kaikille yrityksille, joita elinkeinon harjoittamisen rajoitukset ovat koskeneet mukaan lukien ravintolat, kuntosalit, elokuvateatterit. Päätökset tuesta tarkentuvat sen jälkeen, kun valtiovallan tukitoimet tarkentuvat.

Apua tukien hakuun voi pyytää ottamalla yhteyttä sähköpostilla tai puhelimella elinkeinopäällikkö Timo Kaattariin.

Kustannustukilakiin muutoksia
Kustannustukilakiin on tehty myös muutoksia, jotka mahdollistavat tuen myöntämisen joustavammin yksinyrittäjille ja pienyrityksille sekä uuden sulkemiskorvauksen koronaepidemian takia suljetuille yrityksille.

– Olemme päivittäneet kustannustuen vastaamaan tämän hetken tarpeisiin. Se ottaa nyt paremmin huomioon sekä pienet että suuret yritykset. Lisäksi saamme työkalupakkiin korvauksen pienille yrityksille, jotka viranomaiset ovat sulkeneet koronan vuoksi. Valmistelemme parhaillaan myös suurten yritysten sulkemiskorvausta ja tapahtumatakuuta, kertoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Tukea yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut
Kustannustuen kolmas hakukierros on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan pääsääntöisesti vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020.

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Valtioneuvosto antaa huhtikuussa asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Näitä ovat toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen liikevaihdon lasku koronan takia.

Kustannustuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Joustamattomat kustannukset on nyt määritelty laissa entistä tarkemmin. Lisäksi työnantajan sivukuluista, kuten sosiaaliturvamaksuista ja työterveyskustannuksista, voidaan jatkossa korvata tietty osuus.

Yksinyrittäjille tukea jatkossa Valtiokonttorista
Kustannustukea maksetaan yrityksille vähintään 2000 euroa, jos tukiehdot täyttyvät. Tämä helpottaa erityisesti yksinyrittäjien tilannetta. Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan.

Jotta yritys voisi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa.

Tuen enimmäismäärä kasvaa, mikä puolestaan vastaa erityisesti isojen yritysten tarpeisiin. Yritys voi saada tukea miljoona euroa, kun aiemmilla hakukierroksilla yläraja on ollut 500 000 euroa.

Ravintoloille ja suljetuille yrityksille sulkemiskorvausta
Yrityksille maksetaan korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Uusi sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Suljetut yritykset voivat hakea myös kustannustukea. Suurempien yritysten sulkemiskorvaus on valmistelussa. Työ- ja elinkeinoministeriö neuvottelee parhaillaan Euroopan komission kanssa suurten yritysten tuen ehdoista ja enimmäismäärästä.

Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on suljettu tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla. Ruoan noutomyynti on kuitenkin sallittua. Korvaus lasketaan sen toiminnan osalta, jota sulkeminen koskee.

Korvausta voidaan maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on määrännyt suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Sulkemiskorvaus perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021
Korvaus maksetaan yrityksille siltä ajalta, jonka ne ovat suljettuina. Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole sulkemiskorvauksen piirissä.

Sulkemiskorvaus perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee. Palkkakuluista korvataan 100 prosenttia ja muista kuluista, kuten vuokrakuluista, 70 prosenttia.

Kustannustuen haku on käynnissä 23.6.2021 saakka. Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden sisällä sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi.

Lisätietoa TEM:in verkkosivuilta.

Lisätietoja

Elinkeinopäällikkö Timo Kaattari
050 576 8600
timo.kaattari(at)heinola.fi

 

Kerrottu aiemmin

Vuokrahelpotuksia ja uutta Heinola-lisää koronan vuoksi suljetuille yrityksille

Kustannustuen kolmas kierros eduskunnassa – yksinyrittäjät mukaan

Categories: Yleinen