Lisää kustannustukea hakuun vuoden vaihteessa

Hallitus on päättänyt jatkaa määräaikaisen kustannustuen myöntämistä myös ensi vuonna. Kustannustuen toiseen kierrokseen on varattu yhteensä 550 miljoonaa euroa. Tarvittavat lakimuutokset pyritään saamaan voimaan vielä joulukuussa 2020. Uuden kustannustuen haku voidaan käynnistää näillä näkymin joulukuun lopussa. Yritykset voivat hakea tukea edelleen Valtiokonttorista. Kaikki voivat hakea Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden Lue lisää…

Kimolan kanava kiinnostaa

Elokuussa avattu Kimolan kanava Kymijoella kiinnostaa veneilijöitä. 5,5 kilometriä pitkän vanhan uittokanavan uudistaminen saatiin päätökseen hieman myöhässä kesällä, mutta silti kanavansuluissa ajoi loppukesän aikana noin 2 000 venekuntaa. Ennakkokaavailuissa laskettiin, että pari tuhatta venekuntaa olisi koko kesän saldo. Samaan lukemaan päästiin jo kahden kuukauden aikana. Sulutuksia Kimolan kanavalla tehtiin kesän Lue lisää…

ELY-keskus puoltaa Heinolan kalankasvatuslaitosta

HTM Yhtiöt Oy on valmistellut kiertovesitekniikkaan perustuvan kalankasvatuslaitoksen rakentamista Heinolan Sahanniemeen. Yhtiö haki Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristölupaa laitokselle. Hämeen ELY-keskus on antanut hakemuksesta lausuntonsa, jossa se puoltaa laitoksen ympäristölupahakemusta. ELY-keskus edellyttää kuitenkin lausunnossaan, että laitoksen tuotanto ja jätevesikuormitus tulee rajoittaa sellaiseksi, että Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamo pystyy vastaanottamaan ja käsittelemään häiriöttä kalankasvatuslaitoksen Lue lisää…

Heinola ottaa vastuuta tulevaisuudestaan

Heinolan kaupunki ja paikalliset yritykset ottavat laajalla rintamalla vastuuta Heinolan yrityselämän elinvoimaisuuden kehittämisestä. Heinola on monen muun kaupungin tavoin joutunut tilanteeseen, jossa on etsittävä uusia tehokeinoja pienten ja keskisuurten yritysten kannattavan toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Kevään 2020 koronakriisin ensimmäisen aallon myötä Heinolan yritykset joutuivat ennen kokemattomien haasteiden eteen. Ongelmia torjuttiin Lue lisää…