Heinola kokoaan isompi teollisuuskaupunki

Heinola on kokoaan isompi teollisuuskaupunki

Stora Enson Heinolan flutingtehdas.

Heinola on kokoaan isompi teollisuuskaupunki, jolla on yli 200-vuotiset perinteet. Otollisten luonnonolosuhteiden ja keskeisen maantieteellisen sijainnin avulla paikkakunnalle on syntynyt jo varhain monipuolista teollisuutta.

Teollisuuden toimialat ja rakenne ovat vuosikymmenten aikana muuttuneet, mutta Heinolan sijainti valtakunnan liikenneväylien solmukohdassa ja biotaloudelle otolliset luonnon tarjoamat olosuhteet ovat edelleen vahvuustekijöitä. Tänä päivänä erityisen vahvaa Heinolassa on bio- ja kiertotalouteen liittyvä yritystoiminta, joka kasvaa ja laajenee uusille alueille.

Vetureina kansainväliset kärkiyritykset

Biotalouden vetureina Heinolassa toimivat Stora Enso Fluting , Versowood  ja Suomen Kuitulevy.

Stora Enson Heinolan tehdas tuottaa viikon jokaisena päivänä kuusi metriä leveää kartonkipakkausmateriaalia, joka levitettynä ulottuisi Heinolasta Nuorgamiin. Tuotannon ohessa se tuottaa Heinolalle kaukolämmön ympäri vuoden.

Versowoodin Vierumäen saha.

Suomen suurin yksityinen saha Versowood tekee Vierumäellä sahatavaraa ja jatkojalostustuotteita maailmanlaajuisille markkinoille. Vientimaina ovat mm. Yhdysvallat, Japani, Kiina, joukko Afrikan maita ja EU-maat. Sivutuotteina Versowood tuottaa myös kaukolämpöenergiaa lähialueille ja metsäenergian raaka-aineita.

Suomen Kuitulevy valmistaa tunnettuja Leijona- kovalevyjä puunjalostusteollisuuden sivutuotteista. Tuotannossa ei käytetä lisäaineita, tuotteista tulee ominaisuuksiltaan kestävää ja turvallista raaka-ainetta rakentamiseen. Suomen Kuitulevy panostaa koko tuotannossaan ympäristöystävällisyyteen tuottamalla mm. tehtaan tarvitseman energian lähes kokonaan biopolttoaineella.

Heinolan vihreän talouden ekosysteemi työllistää tällä hetkellä yli 1 000 henkeä. Heinola kaupunki panostaa yhdessä alueen yritysten kanssa laajalla rintamalla vihreään teollisuuteen ja kestävään kehitykseen, luontoa ja ympäristöä kunnioittaen toteuttaen samalla Suomen kunniahimoista ilmastopolitiikkaa.

Heinolan metsätalous huipputasolla

Heinolan seudun metsätalous on parasta A-luokkaa, sillä Päijät- ja Kanta-Hämeessä maaperä tarjoaa hyvän kasvualustan metsille, eteläisen sijaintinsa vuoksi maakunnat ovat Suomen parasta aluetta metsän kasvulle.

Heinolassa puusto kasvaa parhaimmillaan 10 m3 hehtaarille vuodessa ja pelkästään Heinolan kaupungin alueella on metsää. 554 k-m2. Päijät- ja Kanta-Hämeessä vuotuinen hakkuumäärä voi kestävällä kehityksellä olla 4,5 miljoonaa kiintokuutiota. Ei siis ole sattumaa, että paikkakunnalla on hyvin menestyviä megaluokan puunjalostusalan yrityksiä.

Luontro kohtelee myös metsänomistajia hyvin, sillä Päijät- ja Kanta-Hämeessä metsänomistajat saavat metsistään maan parhaan hinnan. Täällä myös puu käy kaupaksi suhdannevaihteluista huolimatta.

Uusiutuvien luonnonvarojen käyttö tarkoittaa tänä päivänä kuitenkin myös vastuullisuutta. Luonnonvaroja on rajallisesti, joten niitä tulee käyttää järkevästi. Heinolassa metsävarojen innovatiivinen käyttö tarkoittaa, että metsän tarjoamaa raaka-ainetta hyödynnetään enemmän ja kokonaisvaltaisesti metsähake mukaan lukien.

Hyvänä esimerkkinä vastuullisesta toiminnasta on Storan Enso, joka käyttää puuraaka-aineet tarkkaan. Yhdestä kuutiosta lehtipuuta syntyy 80 % materiaalia ja 20 % energiaa. Tuotantoprosessissa syntyvä jäte poltetaan ympäristöystävällisessä leijupetikattilassa lämpöenergiaksi.

Kierrätysalan edelläkävijöitä

Kiertotalouden parissa Heinolassa toimii kierrätysalan megayritys Kuusakoski Oy. Kuusakoski on kansainvälinen kierrätysliiketoiminnan edelläkävijä, jolla on yli sadan vuoden kokemus materiaalien käsittelystä. Yli 90 prosenttia Kuusakosken käsittelemistä materiaaleista menee kierrätykseen tai hyötykäyttöön.

Kuusakosken ydintekemistä on metallien kierrätys, mutta se tarjoaa asiakkailleen myös ympäristösertifioituja tietoturvasuojattuja ja kustannustehokkaita kierrätysratkaisuja. Kuusakoski panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen, joka tarjoaa mittavia synergiaetuja lähialueen yrityksille. Kuusakoski on muun muassa mukana rakentamassa verkostoa, jossa haetaan ilmastonmuutosta hillitseviä, globaalisti skaalautuvia teknologisia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja.

Rec-Tec ja Viitos-Metalli toimivat lämmityskattiloista tunnetun Högforsin entisen tehtaan tiloissa.

Ketterää konepajateollisuutta

Bio- ja kiertotalouden yritykset ovat synnyttäneet Heinolaan myös korkean teknologian konepajateollisuutta. RecTec Oy ja Viitos-Metalli Oy toteuttavat innovatiivisia tuoteratkaisuja niin kierto- kuin biotalouteen ja ne toimivat aktiivisesti uusissa vihreän kasvun kehityshankkeissa. Modernia sahateknologiaosaamista vie eteenpäin Heinolan Sahakoneet, joka toteuttaa parhaillaan huippunykyaikaista sahahanketta Raumalle. Kumppanina työssä Sahakoneilla on maakunnan metallialan yrityksiä sekä Vierumäellä toimiva Weckmann Steel, joka toimittaa sahan tarvitsemat hallirakenteet Raumalle.

Kuusakoski Oy Heinolassa.

Bio- ja kiertotalouden osaajakeskittymä

Bio- ja kiertotalouden huippuyritykset kokoavat yhteen myös alan huippuosaajia. Veturiyritysten ympärille versoaa Heinolassa uusia innovatiivisia yrityksiä, jotka saavat voimaa Heinolan bio- ja kiertotalouden ekosysteemistä.

Yksi puurakentamisen korkean teknologian yritys on Hevossaaressa toimiva VVR Wood Oy, joka valmistaa puuelementtejä, puurakentamisen suunnittelua ja puurakennusprojektien toteutusta. VVR Wood kasvaa ja laajentaa toimintaansa ennakkoluulottomasti. VVR tekee parhaillaan mm. Suomen ensimmäistä puurakenteista Lidlin myymälää Riihimäelle.

Synergiaetuja ja paikallisten puurakentajien osaamista hyödyntää niin ikään Vierumäellä toimiva Oiva Wood Solutions. Koskisen Oy:sta eriytetty ja nyt Puumerkki-konserniin kuuluva yritys toimittaa julkiselle sektorille puurakenteita sekä julkisen sektorin rakennuskokonaisuuksia kuten kouluja sekä pienkerrostaloja.

Heinola rakentaa bio- ja kiertotalouden verkostoa

Yleensä yli 90 % innovaatioista syntyy usean toimijan yhteistoiminnassa silloin, kun erilaiset osaamiset törmäävät ja ihmisten moninaisuus tuo uusia näkökulmia. Heinolassa kaupunki ”törmäyttää” eli kokoaa eri alojen toimijoita yhteen ja tekee yhteisen kehittämisen helpoksi. Heinolan elinvoimapalvelut keskittyykin mahdollistamaan ja tukemaan olemassa olevaa ja uutta yritystoimintaa, mutta se panostaa myös itse bio- ja kiertotalouden tuote- ja palvelukehitykseen organisoimalla kehityshankkeita.

Heinolassa kootaan verkostoa, joka keskittyy bio- ja kiertotalouden kehitykseen ja innovointiin. Verkostossa on mukana vahvaa yliopisto-osaamista sekä Suomen kärkiyrityksiä. Yhteistyökumppaneina Heinolalla on muun muassa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT), LAB-ammattikorkeakoulu, konsultointiyritykset FCG ja Solved. Yritysmaailman edustajina kaupungin vetämissä kehityshankkeissa on ollut mukana muun muassa Fortum, Stora Enso, Versowood, Suomen Kuitulevy, Viitos-Metalli, RecTec sekä Mittametalli.

Luontoliikuntaa ja matkailupalveluja

Puhtaan luonnon ja Päijänteen vesistön keskellä Heinolan kaupunki tarjoaa myös ihanteelliset puitteet luontoliikunnalle ja matkailulle. Matkailijoiden ohella Heinolan keskeinen sijainti ruuhka-Suomen tuntumassa on tuonut paikkakunnalle myös uusia matkailualan yrityksiä.
Vierumäellä toimii maamme monipuolisin liikuntapalvelujen keskus, Suomen Urheiluopisto, jossa voi majoittua, opiskella, harrastaa liikuntaa kilpaa tai kuntoillen, ohjatusti vaikka koko perheen kanssa tai yksin. Vierumäellä vierailee ympäri vuoden kymmeniä tuhansia vieraita.
Heinola on myös perinteinen kylpyläkaupunki, jossa toimii edelleen useita kylpylöitä, kaupungissa palvelee entisissä Reumasairaalan tiloissa Nowenen terveyskylpylä ja hotelli Kumpelin SPA-kylpylä. Kesällä 2021 Vierumäellä aloittava Holiday Club -hotelliketju aikoo rakentaa vielä uuden kansainvälisen luokan kylpylän Vierumäelle lähivuosina.
Heinolan kaupungin ja Vierumäen taajaman yhdistää moottoritien lisäksi ympäri vuoden valaistut liikuntareitit. Kaikkiaan Heinolassa on hoidettuja ulkoilu- ja liikuntareittejä 130 kilometriä.
Heinolan sijainti Kymijoen varrella on tehnyt kesä-Heinolasta kiitetyn veneilijöiden tukikohdan. Heinolan satamasta on vain muutama sata metriä keskustan kauppa- ja ravintolapalveluihin. Kimolan uusitun kanavan myötä veneilijät voivat vapaasti liikkua Kouvolan Pyhäjärveltä Heinolan kautta Päijänteelle, Jyväskylään ja aina Pielavedelle asti. Veneilyreitin laajentuminen tuo reittien varrelle myös lisää uusia matkailupalveluja.

Teollisuuskaupungin yrityskulttuuri

Heinolassa on hyvät mahdollisuudet käynnistää uutta yritystoimintaa, koska kaupungilla on pitkät perinteet monipuolisesta teollisuudesta. Osaaminen on siirtynyt sukupolvelta toiselle pienen kaupungin yhteisöllisen elämän mukana. Teollistumisen alkuaikoina yrityksiä syntyi runsaiden metsien sekä Kymijoen tarjoaman energian ja hyvien vesiväylien ansiosta. Tuolloin kaupungissa toimi mm. faneri- ja pahvitehdas, väkiviinatehdas, rullatehdas, nahkatehdas ja konepaja.

!970-luvulla kaupunki oli yksi Suomen teollistuneimmista kaupungeista, Heinolassa koottiin mm. kansanautoina tunnettuja Volkkareita, tehtiin Jameksia farkkunälkäisille ja tehtiin olutta ja virvoitusjuomia Wihurinkoskella.

Heinolan elinvoimapalvelut tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa ja se on rakentanut suoran keskusteluyhteyden Hämeen TE-palveluiden asiantuntijoiden kanssa.

TE-toimisto on uudistanut organisaatiotaan, jonka ansiosta kasvupalveluasiantuntijat on jaettu toimialapohjaisiin työnvälitystiimeihin, joissa nimetyt asiantuntijat tuntevat Heinolan olosuhteet ja pystyvät keskittymään erityisesti yritysten kasvu- ja kansainvälistymisedellytysten kehittämiseen.
TE-keskuksen tiimit toimivat teollisuuden, talouden ja palvelun sekä terveyden ja hyvinvoinnin toimialoilla.