Silta 2022

Vastuullisuus on meidän kaikkien asia

Heinolan WPK-talolla järjestetty SILTA2022 – seminaari kokosi yli 70 osallistujaa kuulemaan Vastuullisesta tulevaisuudesta ja yritysten vastuullisesta tekemisestä. Paikallisten yritysten ja yrittäjien lisäksi tilaisuudessa oli mukana Heinolan ja Päijät-Hämeen yrittäjien, Heinolan kaupungin sekä Heinolan kaupungin yhteistyökumppanien edustajia.

Vastuullisuus teemasta kuultiin asiantuntevia puheenvuoroja rahoitus- ja yritysmaailman edustajilta kuin myös sijoittajilta ja maanpuolustuksen emeritusasiantuntijalta.

Seminaarissa alustivat Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki, Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio, Wiitta Oy:n toimitusjohtaja Wille Viittanen, Stora Enson kehityspäällikkö Mikael Sillfors, kontra-amiraali (evp) Timo Junttila sekä sijoittaja Arto Martonen BOA Groupista.

SILTA2022 -tilaisuudessa palkittiin myös Heinolan vuoden 2022 yrittäjäpariskunta Johanna ja Jari-Pekka Saarinen.

Tilaisuuden järjestelyistä vastasivat Heinolan kaupunki, Heinolan yrittäjät ry ja YMCA Heinola. Illan viihdeosuudesta vastasi Vallu Lukka & Groove President.

Tapahtuman järjestäjät keräsivät osallistujilta tuoreeltaan palautteen tilaisuudesta sekä kehitysehdotuksia.

Saadun palautteen perusteella 90 prosenttia osallistujista piti tapahtuman ohjelmaa ja järjestelyjä hyvänä. Elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkarin mukaan Silta-seminaarit tulevat saamaan jatkoa ensi vuonna.

Voit lukea SILTA2022- seminaarin alustajien ajatuksia vastuullisuudesta artikkelin alla olevista linkeistä ja tutustua myös heidän alustuksiinsa.

Artikkelit

Puhujat ja esitykset

Mitä on vastuullisuus strategisena valintana? Millainen on vastuullisuuden merkitys kotimaisessa muovituotannossa? Tai miten maailmanpolitiikka vaikuttaa Suomeen?

Vuonna 2022 SILTA-seminaarin teema on vastuullinen tulevaisuus. Mukana seminaarissa ovat:

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki, Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio, Wiitta Oy:n toimitusjohtaja Wille Viittanen, Stora Enson kehityspäällikkö Mikael Sillfors, kontra-amiraali (evp) Timo Junttila sekä BOA Group.

Riikka Joukio, vastuullisuus- ja yhteiskunta-suhdejohtaja
Kesko Oyj

Riikka Joukio on Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja sekä konsernijohtoryhmän jäsen. Riikka siirtyi Keskoon keväällä 2021 Metsä Groupista, jossa työskenteli pitkään muun muassa ilmasto- ja kiertotalousjohtajana, liiketoimintajohtajana sekä kestävän kehityksen ja edunvalvonnan johtajana. Sitä ennen hän on hankkinut laajan ja monipuolisen kokemuksen globaalista metsä- ja pakkausteollisuudesta niin markkinoinnissa, kehityksessä kuin insinööritehtävissäkin. 
Riikka on asunut lapsuus- ja kouluaikansa Heinolassa. Parhaillaan hän edistää vastuullisuutta käytännössä muun muassa kunnostamalla vanhaa heinolalaista kaupunkitaloa.

Mikael Sillfors, Teknologia- ja investointipäällikkö
Stora Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas

Mikael vastaa Stora Enson Heinolan tehtaan kehitys- ja projektitoiminnasta ja työskentelee biotalouden innovaatioiden parissa. Hän on myös tehtaan johtoryhmän jäsen.

Mikaelilla on monipuolista taustaa tuotannon johtamisesta, mm. tuotantopäällikkönä toimiminen. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri ja valmistunut Helsingin Teknillisestä korkeakoulusta.

Mikael on muuttanut pääkaupunkiseudulta Heinolaan, jonne kotiutunut perheineen vanhaa taloa kunnostaen.

Pasi Kuoppamäki, pääekonomisti, Danske Bank

Pasi Kuoppamäki on Suomen Danske Bankin pääekonomisti. Hän on työskennellyt pankissa vuodesta 2000 sekä ekonomistina että sijoittajaviestintään ja riskienhallintaan liittyvissä tehtävissä. Koulutukseltaan Kuoppamäki on KTM Helsingin kauppakorkeakoulusta. Urallaan Kuoppamäki on työskennellyt myös tutkijana Etlassa ja Suomen Pankissa.

Wille Viittanen, toimitusjohtaja, Wiitta Oy

Wille Viittanen on Wiitta Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja. Hän on muovialan yrittäjä toisessa polvessa ja on toiminut Witta Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2008.
Urallaan Viittanen on myös työskennellyt tuotantopäällikkönä Suomessa ja USA:ssa. Hänellä on kokemusta tuotannon tehostamisesta aina hallitustyöhön asti.

Kontra-amiraali (evp) Timo Junttila

Timo Junttila on tehnyt monipuolisen sotilasuran puolustushallinnon parissa, toimien mm. joukko-osaston komentajan tehtävissä yhteensä 6 vuotta. Palvelusuraan on mahtunut myös pataljoonan apulaiskomentajan tehtävät Libanonissa, Suomen YK-sotilasedustajana toimiminen New Yorkissa sekä Suomen puolustusasiamiehen tehtävät Washington DC:ssä. Suomen kokonaisturvallisuuden malli tuli hänelle tutuksi Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien johtajan tehtävissä (2004-2007). Puolustusministeriön suunnitteluyksikön johtajan työssä (2013-2016) hänelle rakentui syvällinen ymmärrys strategiseen suunnitteluun, kuin myös sotilastiedustelun kehittämiseen hänen toimiessaan Suomen Sotilastiedustelulainsäädäntätyöryhmän varapuheenjohtajana.  Viimeiset palvelusvuotensa (2016-2018) Timo toimi Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkönä vastaten mm. henkilöstö- ja koulutusjärjestelmien kehittämisestä.

Timo on reserviin siirtymisen jälkeen toiminut Senior Advisor -roolissa mm. 4C Strategies ja Captium Security & Defence yrityksissä. Hän toimii myös henkilöstön työkykyä pitkäjänteisesti kehittävän Freia Oy:n hallituksen jäsenenä ja on kehittänyt omaa hallitusosaamistaan mm. HHJ-koulutukseen osallistumalla. Heinolasta kotoisin olevan ja sinne tänä kesänä takaisin muuttaneen Timon maanpuolustustyö jatkuu mm. Vapaudenristin ritarikunnan hallituksen jäsenenä ja Maanpuolustuskorkeakoulussa mentorin tehtävissä. Hän on osallistunut tiiviisti Heinolan valtuuskunnan työhän ja kokee kotiseutunsa elinvoimaisuuden kehittämisen erityisen tärkeäksi.

Arto Martonen, johtava osakas, BOA Group Oy

Arto Martonen on BOA Group Oy:n johtava osakas ja omistaja yhdessä Pasi Raitalan ja Oscar Geagean kanssa. BOA Group on kotimainen pääomasijoitusyhtiö, joka kehittää kasvuhakuisia Pk-yrityksiä sekä kotimaisia arvokiinteistöjä.

Arto kokenut yrittäjä, sijoittaja, omistaja sekä hallitusammattilainen. Arto toimii aktiivisesti BOA Groupin lisäksi omistajana sekä hallituksessa mm. Kiinteistömaailmassa, Aleksandria Pankkiiriliikkeessä, sekä Vincit Oyj:ssä.

Heinola_slogan_elinkeino_vaaka_musta_web