Heinola hipoo ennätyksiä – 150 % kasvua matkailijoiden yöpymisissä

Heinolassa kirjattiin kuluvan vuoden syyskuussa Suomen huippukasvua hotelliyöpymisissä viime vuoteen verrattuna. Tämä käy ilmi vistory.io:n julkaisemasta tilastosta. Majoitustilastojen mukaan Heinolan seudulla ohitettiin jo syyskuussa edellisen vuoden yöpymisten kokonaismäärä. Heinolassa kasvu johtuu lähinnä Vierumäellä avautuneista hotelleista, kun Vierumäki Holiday Club ja hotelli Fennada Suomen Urheiluopistolla avasivat ovensa. Syyskuussa 2021 Heinolassa kirjattiin Lue lisää…

Ravintola-, matkailu ja tapahtuma-alalle ehdotetaan lisää kustannustukea

Hallitus esittää koronakurimuksen vuoksi muutoksia yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annettuun lakiin. Vielä kerran jaettavaa tukea on tarkoitus kohdistaa erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille. Tuen tulee myöntämään Valtiokonttori ja hakukausi on tarkoitus aloittaa jo joulukuussa 2021. Mikäli uusi laki hyväksytään tukeen oikeuttavia olisivat myös muiden toimialojen yritykset, joihin on kohdistunut julkisoikeudellinen Lue lisää…

Rajoitukset jatkuvat Päijät-Hämeen ravintoloissa – koronapassilla ei rajoituksia

Valtioneuvosto on jatkanut ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoittavan asetuksen voimassaoloa Päijät-Hämeessä 15.11.2021 saakka. Leviämisvaiheen rajoitukset ravitsemisliikkeille ovat voimassa Päijät-Hämeen lisäksi Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Uudenmaan maakunnassa. Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu kello 07-24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 05-01. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet Lue lisää…

Heinola jatkaa kierrätystä – vanha paloasema huutokaupataan

Päivitetty 17.11.2021 Vanhan paloaseman myynti huutokaupat.com -palvelussa on päättynyt. Rakennus varattiin myytäväksi korkeimman tarjouksen tehneelle ostajalle 32 500 eurolla. Heinolan kaupunki jatkaa omistamiensa vanhojen rakennusten kierrätystä. Talvella myyntiin laitettiin Heinäsaari, vanhan kylpylän rakennukset ja vesitorni. Nyt vuorossa on Heinolan vanhan paloaseman rakennus A. F. Airon kadulla. Heinäsaari on jo saanut Lue lisää…

Harkinnanvaraista erityistukea Heinola-lisästä puolelle hakijoista

17 yritystä saa Heinolassa kaupungin tarjoamaa erityistukea koronapandemian vaikeuksista selviämiseen. Harkinnanvaraista tukea haki kaikkiaan 34 yritystä. Tuet jaettiin pisteytysten perusteella viranhaltijapäätöksellä. Harkinnanvaraisen tuen kokonaisbudjetti oli 25 000 euroa ja yksittäisen tuen maksimimäärä oli 2 000 euroa. Hakemukset käsiteltiin kokonaisuutena ja tukea pyrittiin jakamaan mahdollisimman tasapuolisesti, mahdollisimman monelle yritykselle. Päätöksenteon perusteena Lue lisää…

Koronapassi heti käyttöön Päijät-Hämeessä

EU:n digitaalinen koronatodistus on otettu kansallisesti käyttöön. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että koronapassi voidaan ottaa Suomessa käyttöön tilanteissa ja tiloissa, joihin kohdistuu rajoituksia. Päijät-Hämeessä koronapassilla on mahdollista jatkaa ravintoloiden toimintaa aamuyöhön saakka. Lakimuutos tuli voimaan 16.10.2021 kello 00.00 ja sitä sovellettiin välittömästi niin Päijät-Hämeessä kuin pääkaupunkiseudulla. Käytössä vain poikkeustilanteissa Koronapassi Lue lisää…

Päijät-Hämeen ravintoloille taas rajoitukset päälle

Päijät-Hämeen äkisti pahentunut koronatautitilanne aiheuttaa jälleen rajoituksia maakunnan ravitsemusliikkeiden toimintaan. Valtioneuvosto muutti torstaina 7.10. asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Epidemiatilanteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi Päijät-Hämeessä otetaan käyttöön leviämisvaiheen rajoitukset. Rajoitusten vuoksi ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu kello 07 – 24 välisenä aikana ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna aamuviidestä kello 01.00 Lue lisää…

Heinola tarjoaa yrityksille nopean väylän kasvu-uralle

Heinolan kaupungille yhteistyö ja vuorovaikutus alueen yritysten kanssa on keskeinen ja tärkein toimintatapa. Heinola tarjoaa paikkakunnalle tulevalle uudelle yritykselle avainyhteyshenkilön, joka kerää kaavoituksen, maankäytön, ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan yhteyshenkilöt samaan pöytään tai etäyhteyteen helpottamaan yrityksen sijoittumista Heinolaan. Toiminta on rutinoitunutta vuosien varrella, kokemus ja käytännöt kaikille tuttuja. Avainyhteyshenkilö auttaa myös rekrytoineissa, Lue lisää…

Heinolassa pulaa osaavista tekijöistä – työttömyyttä samaan aikaan

Heinolan yrityselämässä eletään parhaillaan voimakasta kasvun aikaa. Erityisesti kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen panostavat teollisuusyritykset ja matkailualan toimijat kaipaavat kipeästi uuttaa työvoimaa. Kroonista osaajapulaa kärsitään myös sosiaalipalveluja tuottavissa yrityksissä kuin myös terveyspalveluissa. Puunjalostusteollisuudessa tekijöitä kaipaavat etenkin Vierumäellä toimiva Versowood Oy ja Heinolan Hevossaaressa puurakenteita tekevä VVR Wood Oy. Kiertotalouden teknologiaa rakentava Lue lisää…

Digitaalisuuden hyödyt käyttöön LAB:n kehitysprojekteilla

Heinolan elinvoimapalvelut auttaa heinolalaisia yrityksiä ottamaan digitalisoinnin tarjoamia hyötyjä käyttöön LAB-ammattikorkeakoulun kanssa toteutettavilla kehitysprojekteilla. Kehitysprojektit on jaettu kahteen kategoriaan esiselvityksiin ja pitkän tähtäimen digiloikkaprojekteihin. Esiselvityksessä avataan yrityksen nykytilanne ja digitaalisonnin tuomat ongelmat ja haasteet. Tavoitteena on selvittää IT ratkaisujen toiminnallisuus nykytilanteessa. Liiketoiminnasta ja IT-ratkaisuista saadusta tilasta ja tulevaisuuden näkymistä saadun Lue lisää…